spacerMeny spacer
spacer
   

Nå kan du og i Sveio gje offer med Vipps:

Vipps - Klikk for stort bilete

Slik gjer du det i Sveio Kyrkja:

Opne opp Vipps, Velg "Kjøp noe" og Søk opp; Sveio Kyrkje; Vipps nr 115365

Tast inn beløpet du ønskjer å gi, skriv evt melding om kva beløpet gjeld, trykk «neste» og deretter «Betale»

Ditt offer er då gitt til denne gudstenesta sitt offerføremål.

Me registrerer offer gitt i perioden inntil neste gudsteneste som offer til denne gudstenesta sitt føremål

Me vil gjera merksam på at kontorpersonell som registrerer utbetalingane frå Vipps vil kunne sjå kva den enkelte har gitt i offer når Vipps vert nytta. Når du gir offer med Vipps går 1,75% til leverandøren. Dvs at dersom du gir kr 100,- så går  kr 98,25 til dagens føremål.

Det vil sjølvsagt framleis  vera mogleg å gi offer med kontantar slik som før.

I dei andre kyrkjene i Sveio gjer du det på same måte, men her søkjer du opp

- Eikeland Kapell; Vipps nr 119633

- Førde Kyrkje; Vipps nr 119632

- Valestrand Kyrkje; Vipps nr 119630

 

Dersom du ikkje har installert Vipps: gå til nettadressa nedanfor og installer appen på mobilen din:

https://www.vipps.no/privat

Publisert av Ottar Krakk. Sist endra 17.08.2017

   

Kontaktinformasjon

Kyrkjeverje Ottar Krakk
Steinhaugvegen 10 - Soknehuset Postboks 65
5559 Sveio
E-post : kyrkja@sveio.kommune.no
Telefon
: 53 74 84 20

Mobil
: 932 16644
Org.nr.
: 976994574
Kontonr.
: 32400887674
Opningstid
: Tysdag, Onsdag og Torsdag 10-1400
Levert av ACOS AS
Sveio sokn